Spring hovednavigationen over
KP Bibliotek

Tegnsprogs- og skrivetolk

Databaser

Københavns Professionshøjskoles Bibliotek tilbyder adgang til en række databaser, hvor man kan søge efter artikler i elektroniske tidsskrifter. Nogle artikler kan man få vist i fuldtekst, andre vises der blot en henvisning til. Oversigt over alle bibliotekets databaser 
 

En enkelt større database skal fremhæves her. Den er ikke specialiseret i sprog, oversættelse eller tolkning, men inkluderer disse emner. Den må forventes overvejende at indeholde engelsksproget litteratur:

Specialiseret database

Københavns Professionshøjskoles Bibliotek tilbyder adgang til en stort antal databaser over faglitteratur til alle professionshøjskolens uddannelser. Adgangen findes på bibliotekets hovedside under fanebladet DATABASER.

Nedenfor er udvalgt enkelte databaser af særlig interesse for uddannelsen til tegnsprogs- og skrivetolk.

 

Databasen Translation Studies Bibliography er specialiseret i oversættelse og tolkning. Den omfatter både tidsskrifter, artikelsamlinger og monografier (trykte såvel som elektroniske). Den indeholder henvisninger til litteratur og resuméer, og hvis PH-biblioteket har elektronisk adgang til en artikel, linkes der også til denne.