Gå tilbage til hovedindhold.
KP Bibliotek

Opgaveskrivning

Hvad er plagiering?

 

Plagiering er at bruge en andens tekst som sin egen uden at lave præcise kildehenvisninger.

 

  • “At bruge” kan fx være at: nævne, citere, parafrasere, referere, oversætte, inddrage, analysere, fortolke, diskutere, vurdere etc.
  • “Tekst” kan uafhængigt af medie fx være: idéer, sætninger, strukturer, data, figurer, plots, billeder, grafer, tabeller, grafik, programkoder, statistik, audio, video, internet streams, diagrammer, websider, bøger, sange, noder, radio- og tv-programmer, skuespil og andre forestillinger, koreografi, film, musik, bøger, artikler, emails, interviews, taler, breve, kunstværker, påstande, udtalelser, noter, synspunkter, teorier, udsagn etc.
  • En “kildehenvisning” kaldes også reference, litteraturhenvisning etc. En kildehenvisning skal være så præcis at man entydigt kan identificere den oprindelige kilde.

Kilde: Stopplagiat.nu

Undgå plagiering

 

Her er nogle gode råd, der kan hjælpe dig med at undgå plagiering:

 

  • Husk altid at sætte citater i citationstegn og angiv kilden til citatet.
  • Så snart du bruger noget andre har skrevet eller lavet, skal du altid lave en kildehenvisning.
    Kildehenvisningen skal være så præcis, at din læser entydigt kan identificere kilden. Undersøg om der findes et regelsæt for kildehenvisninger på din uddannelse eller spørg din vejleder, hvad der kræves.
  • Når du skriver en tekst, skal det tydeligt fremgå, hvilke passager, der er et resultat af din egen tankevirksomhed, og hvilke der bygger på din bearbejdning af andres viden. Med andre ord: Fortæl din læser, når en anden kilde taler. Husk at præsentere den kilde du benytter.
  • Når du læser, er det en god idé at være omhyggelig med dine notater. Noter værk og sidetal, når du støder på vigtige passager. Det gør det nemmere for dig at lave korrekte kildehenvisninger, hvis du vil bruge et citat eller en pointe på et senere tidspunkt.
  • Du skal være loyal overfor dine kilder og anvende dem korrekt og fair. Du skal sikre dig at du gengiver din kildes meningsindhold på en dækkende måde. Du er ikke fair overfor dine kilder, hvis du fordrejer en tekst, så den mister sin oprindelige mening, eller sætter den ind i en sammenhæng som er i modstrid med forfatterens intentioner.

 

Kilde: stopplagiat.nu

Sådan gør du

Når du udarbejder kildehenvisninger og litteraturlister, skal du følge en standard.

En standard indeholder regler for, hvilke oplysninger der skal medtages om hver enkelt kilde, i hvilken rækkefølge de skal stå, og hvilke tegn der skal bruges til at adskille de enkelte oplysninger. Når du bruger en standard, sikrer du, at dine referencer er entydige og letlæselige.

 

Læs mere om Referencestandarder

 

Et referenceværktøj kan være et meget nyttigt redskab, når du skal holde styr på og udforme dine referencer.

 

Læs mere om Referenceværktøjer

Eksamenssnyd

Plagiering er også eksamenssnyd.

De mest udbredte former for snyd består i plagiering i form af kopiering eller afskrift af en tekst, uden at det fremgår at det er afskrift (uden at bruge citationstegn eller kildehenvise) og plagiering i form af omskrivning af ord i en tekst eller sammensætte småbidder af en eller flere tekster, så den fremstår som en tilsyneladende selvstændig tekst (parafrase).

 

Du kan læse mere om eksamenssnyd på KP Intra (Kræver login)