Spring hovednavigationen over
KP Bibliotek

Opgaveskrivning

Hvad er plagiering?

 

Plagiering er at anvende en andens værk som sit eget uden at lave en henvisning og efterlade en fuld reference.

 

  • At anvende kan f.eks. være at citere, parafrasere, referere, oversætte, diskutere eller vurdere.
  • Et værk dækker over alle typer originale bidrag, herunder ord, lyd, billeder, grafer, modeller, figurer mm.
  • En henvisning peger ned i referencelisten og skal indeholde nok information til at man uden problemer kan finde kilden dér.
  • En reference peger ud i verden, og hvis den er konstrueret korrekt, gør den det muligt for læser utvetydigt at identificere og opsøge kilden.

NB. du skal være opmærksom på, at det ikke altid er nok blot at kreditere ophavet til en illustration o.l. Materialet kan være beskyttet under ophavsretsloven og i disse tilfælde skal du spørge om lov, inden du kopierer det ind i din opgave.

 

Undgå plagiering

 

Du kan selv gøre meget for at undgå plagiering.

 

Herunder finder du nogle gode råd:

 

  • Husk altid at sætte citater i citationstegn og angiv kilde inkl. sidetal.
  • Så snart du anvender indhold, som stammer fra en anden, skal du indsætte en henvisning. Henvisningen skal være så præcis, at din læser entydigt kan identificere kilden.
  • Når du skriver en opgave, skal det tydeligt fremgå, hvilke passager, der er et resultat af din egen tankevirksomhed, og hvilke der bygger på din bearbejdning af andres viden. Dette gør du ved at henvise til kilden.
  • Når du læser, er det en god idé at være omhyggelig med dine notater. Notér værk og sidetal, når du støder på vigtige passager. Dette gør det lettere for dig at lave korrekte henvisninger, hvis du vil bruge et citat eller en pointe på et senere tidspunkt. Alternativt kan du benytte et referencehåndteringssoftware.
  • Du skal være loyal overfor dine kilder og anvende dem korrekt og fair. Du skal sikre dig, at du gengiver din kildes meningsindhold på en dækkende måde. Du må ikke fordreje en kilde, så den mister sin oprindelige mening, eller sætte den ind i sammenhænge, der strider mod dens oprindelige intentioner.

 

Kilde: Stopplagiat.nu

Sådan gør du

Når du udarbejder kildehenvisninger og litteraturlister, skal du følge en standard.

En standard indeholder regler for, hvilke oplysninger der skal medtages om hver enkelt kilde, i hvilken rækkefølge de skal stå, og hvilke tegn der skal bruges til at adskille de enkelte oplysninger. Når du bruger en standard, sikrer du, at dine referencer er entydige og letlæselige.

 

Læs mere om Referencestandarder

 

Et referenceværktøj kan være et meget nyttigt redskab, når du skal holde styr på og udforme dine referencer.

 

Læs mere om Referenceværktøjer

Eksamenssnyd

Plagiering er også eksamenssnyd.

De mest udbredte former for snyd består i plagiering i form af kopiering eller afskrift af en tekst, uden at det fremgår at det er afskrift (uden at bruge citationstegn eller kildehenvise) og plagiering i form af omskrivning af ord i en tekst eller sammensætte småbidder af en eller flere tekster, så den fremstår som en tilsyneladende selvstændig tekst (parafrase).

 

Du kan læse mere om eksamenssnyd på KP Intra (Kræver login)