Spring hovednavigationen over
KP Bibliotek

Opgaveskrivning

Søgning på internettet (Google)

 

Brug Google rigtigt og bedre.
Det er ikke forkert at bruge Google til at søge informationer og litteratur. Faktisk er Google det rigtige værktøj i mange situationer. Det er dog vigtigt, at du gør op med dig selv, hvilket behov for viden du har, og om Google et det rigtige sted at få dækket dette behov.

Her kan du se nogle af de centrale forskelle der er på at søge fx på nettet eller i en videnskabelig database.

 

Se søgemuligheder som pdf

Hent dokumentet: Søgemuligheder (pdf)


Det skal du vide om Google:
Google er ikke det samme som internettet, så derfor finder Google ikke alt!

Google er en søgemaskine, og søgemaskiner er ikke det samme som databaser

Det, du søger i, er kopier af hjemmesider. Google registrerer hjemmesider og dokumenter ved hjælp af en robot, der kravler rundt på nettet og tager kopier

Google personaliserer din søgning, så dine søgeresultater er påvirket af, hvad du tidligere har søgt på. Dine søgeresultater kan derfor være forskellige fra dine medstuderendes.

Google kan ikke søge på password beskyttede sider. Fx i databaser der kræver login.

Inden kender hemmeligheden bag Googles relevansvurdering. Altså den rækkefølge du får vist resultaterne i. Det er Googles algoritmer der bestemmer hvad der vises – og nogle websider vægtes højere i Googles øjne end andre.

Det er Google god til:
•    Vejviseroplysninger
•    Faktuelle oplysninger om institutioner og personer
•    Indhold på sociale medier

Avanceret søgning i Google:
Det er muligt at lave en avanceret søgning i Google
Det er også muligt at lave mere avancerede søgninger direkte i søgefeltet

Google Scholar – hvad er nu det?

•    Søger i videnskabelige publikationer
•    Søger på videnskabelige institutioners hjemmesider
•    Citationssøgning er mulig

Den ”videnskabelige” udgave af Google - Google Scholar - er et godt alternativ.

Vær dog opmærksom på at:

•    Der er ringe søge- og afgrænsningsmuligheder, dog er der mulighed for at foretage avanceret søgning
•    Du har ikke noget overblik over, hvad Google har adgang til. Du ved derfor ikke hvilke kilder, der søges i og er med i dine søgeresultater.
•    Undersøg kilden til det du finder

 

Gå til: