Spring hovednavigationen over
KP Bibliotek

Opgaveskrivning

Referencer

Her får du en kort introduktion til referencer og referencestandarder, og en begrundelse for hvorfor de er vigtige i opgaveskrivningen.
Der er links til mere udførlige beskrivelser af de enkelte standarder i teksten. 


Menupunktet referenceværktøjer handler om programmer, der kan være en værdifuld hjælp til at håndtere dine referencer, og gøre det lettere at lave litteraturlister.

 

Hvad er en reference?

En reference er en kildehenvisning, du bruger, når du inddrager kilder i din tekst. Referencen indeholder en række oplysninger, der gør det muligt for læseren at identificere og finde den kilde du henviser til. Et par eksempler på almindelige oplysninger i en reference er titel, forfatter, udgivelsesår, og forlag. 

 

Referencestandarder - regler for referencerne

Når du udarbejder kildehenvisninger og litteraturlister, skal du følge en standard. En standard indeholder regler for, hvilke oplysninger der skal medtages om hver enkelt kilde, i hvilken rækkefølge de skal stå, og hvilke tegn der skal bruges til at adskille de enkelte oplysninger. Når du bruger en standard, sikrer du, at dine referencer er entydige og letlæselige.

 

Hvordan du skal arbejde med referencer afhænger af din uddannelse – På Københavns Professionshøjskoles uddannelser benyttes følgende standarder: APA, Harvard og Vancouver.
Spørg din vejleder, hvilken standard din uddannelse benytter.

APA Standard

The American Psychological Association står bag denne referencestandard. APA Style bruges især indenfor samfundsvidenskaberne.

 

Vær opmærksom på at der i 2020 er kommet en ny (7.) udgave af APA. For øjeblikket er det kun 6. udgave som er integreret i referencefunktionen i Word.

 

Harvard Standard

Harvard-standarden findes i forskellige varianter. Den bruges især indenfor natur- og til dels også samfundsvidenskab, men er også udbredt indenfor sundhedsvidenskab.

Vancouver Standard

Vancouver style er udarbejdet af International Committee of Medical Journal Editors og bruges især på det sundhedsvidenskabelige område.