Gå tilbage til hovedindhold.
KP Bibliotek

Forskningsservice

UC Viden

UC Viden er de danske professionshøjskolers videndatabase, der omfatter publikationer, forsknings- og udviklingsprojekter og aktiviteter mm. Du kan anvende UC Viden portalen til at finde forsknings- og udviklingsprojekter samt publikationer inden for de forskellige fagområder i professionshøjskolesektoren. 
 


Registrering i UC Viden

Alle medarbejdere på KP skal registrere nedenstående oplysninger i UC Viden. Det forventes at medarbejdere mindst en gang årligt opdaterer UC Viden.

Skriftlig produktion
Dette omfatter skriftlig produktion udarbejdet på KP samt væsentlige tidligere produktioner.
Følgende typer skriftlig produktion skal indberettes:

 • Artikler i tidsskrifter, bøger (inkl. lærebøger), samt bidrag til bøger udgivet på forlag
 • Skriftlige konferencebidrag (skriftligt oplæg, paper, abstract, proceedings, posters)
 • Artikler i fagblade og aviser

CV-oplysninger
Følge oplysninger skal registreres i UC Viden:

 • (Væsentlige) ansættelser efter første videregående uddannelse
 • Uddannelser​

Projekter
Alle projektledere skal registrere projekter, der er relevante for vurdering af uddannelsernes faglige miljø eller for KP’s samarbejde med omverdenen.

Tvivlstilfælde afgøres af ledelsen, men følgende projekter forventes altid at skulle registreres:

 • Projekter med formaliserede samarbejder
 • Projekter med en bevilling på over 100 t.kr.
 • Projekter med et samlet ressourcetræk på mere end et årsværk.

Øvrige typer
Alle øvrige typer af indberetninger kan registreres i UC Viden, f.eks.

 • Aktiviteter
 • Bevillinger, priser mm.
   

UC Viden support

Læs mere om UC Viden og find hjælp til, hvad du skal indberette, hvordan du inddaterer publikationer/projekter samt redigerer din personlige profil / CV.

 

Kontakt os via mail eller telefon, hvis du har brug for hjælp eller en introduktion til UC Viden.

Kontakt forskningsservice

Lene Kaad, leka@kp.dk, tlf.:  51 38 06 13
Trine Hauch Azbi, traz@kp.dk, tlf.: 51 63 26 66 

Eller basen.kp.dk