Spring hovednavigationen over
KP Bibliotek

Forskningsservice

Publicering
Biblioteket tilbyder vejledning i forbindelse med publicering. Du kan få hjælp til at udarbejde en publiceringsstrategi og indkredse relevante tidsskrifter, vejledning i forbindelse med ophavsret og open access, tips til hvordan du undgår predatory forlag og tidsskrifter etc.

 

Forskerportalen

Forskerportalen oplyser og vejleder forskere om juridiske og ophavsretslige emner,  herunder publicering.

 

PhD on Track

Portal om afsøgning af et fagområde, referencestyring, deling og publicering af forskning samt evaluering og rankering.

Portalen er opdelt i tre moduler:

  • Review and discover
  • Share and publish
  • Evaluation and ranking

 

Open Access
Open Access er en måde at publicere videnskabelig litteratur, så forskningsresultater bliver frit og gratis tilgængelige for alle. Biblioteket assisterer, hvis du har spørgsmål til Open Access publicering, APC betaling, medlemskab og rabatter mm.

 

Uddannelse- og Forskningsministeriet har en vision og målsætning for open access til videnskabelige artikler, som professionshøjskolerne også har til hensigt at efterleve: Open access og FAIR forskningsdata.

Det betyder, at KP er en del af et konsortium, hvor der er indgået aftaler med flere forlag om gratis Open Access publicering til de artikler, der bliver udgivet af forskere på institutioner, der er omfattet af aftalen, når forfatteren er "corresponding author". Aftalen gælder kun for hybridtidsskrifter. Kontakt os og hør, hvordan du kan benytte dig af aftalerne med: Elsevier, Wiley, Springer, Cambridge, IOP Publishing, Taylor & Francis.

 

 

 

Kontakt forskningsservice

Lene Kaad, leka@kp.dk, tlf.:  51 38 06 13
Trine Hauch Azbi, traz@kp.dk, tlf.: 51 63 26 66 

Eller basen.kp.dk