Gå tilbage til hovedindhold.
KP Bibliotek

Forskningsservice

Om forskningsservice

Som ansat på Københavns Professionshøjskole kan du, udover de traditionelle biblioteksservices, få målrettet vejledning og support i forbindelse med forsknings- og udviklingsopgaver.

Vi tilbyder hjælp til en lang række opgaver:

 

Litteratursøgning

Få hjælp til systematisk litteratursøgning og reviews, søgedagbog/flowchart, forskningsspørgsmål, indkredsning af kilder etc.
 

Databaser og E-tidsskrifter

Bliv introduceret til databasesøgning og søgning i e-tidsskrifter. Bliv fortrolig med opsætning af profil og alerts, samt fjernadgang til e-ressourcer.

 

Projektbibliotekar

Biblioteket tilbyder at tilknytte en informationsspecialist til projekter.

 

Referencehåndtering og litteraturlister

Bliv introduceret til referencehåndteringsværktøjet Zotero.

 

Publicering

Få hjælp til at udarbejde en publiceringsstrategi og indkredse relevante tidsskrifter (og undgå predatory forlag og tidsskrifter).

Biblioteket assisterer også med at udgive artikler på "Arbejdspapirer", som er KPs egen publiceringsplatform med artikler i Open Access.

 

Ophavsret

Biblioteket kan hjælpe hvis du har spørgsmål om ansattes ophavsret til deres forskning, hvordan man beskytter sin ophavsret, hvad andre må bruge af din forskning, og hvad du må bruge i din forskning.

 

UC Viden

Få hjælp til at bruge UC Viden, opdatere din profil eller få overført dine publikationer fra tidligere ansættelser.
 

Bibliometri og citationsanalyser

Biblioteket kan hjælpe med analyser af publikationer, citationer og impact i citationsdatabaserne Scopus og Web of Science

 

NVivo

Biblioteket kan hjælpe dig med at komme i gang med NVivo, og med at bruge de mange forskellige funktioner i systemet.

Kontakt forskningsservice

Lene Kaad, leka@kp.dk, tlf.:  51 38 06 13
Trine Hauch Azbi, traz@kp.dk, tlf.: 51 63 26 66 

Eller basen.kp.dk