Spring hovednavigationen over
KP Bibliotek

Forskningsservice

Om forskningsservice

Som ansat på Københavns Professionshøjskole kan du få målrettet undervisning, vejledning og support i forbindelse med forsknings- og udviklingsopgaver. Vi tilrettelægger vores hjælp i tæt samarbejde med dig.

 

Litteratursøgning

Få hjælp til litteratursøgning i alle dens faser, både til de enklere søgninger og de mere systematiske søgninger - f.eks. i forbindelse med reviews. Vi hjælper også med søgedagbog/flowchart, forskningsspørgsmål, indkredsning af kilder etc.

Ligeledes kan vi hjælpe med at vælge og opsætte værktøjer til review processen f.eks. Prisma Flowchart og Covidence.

 

Databaser og E-tidsskrifter

Bliv introduceret til databasesøgning og søgning i e-tidsskrifter. Bliv fortrolig med opsætning af profil og alerts, samt fjernadgang til e-ressourcer.

 

Projektbibliotekar

Biblioteket tilbyder at tilknytte en informationsspecialist til projekter. Vi kan understøtte hele litteratursøgningsprocessen fra de indledende søgninger til resultatet bliver evalueret, dokumenteret og litteraturen fremskaffet.

 

Referencehåndtering

Bliv undervist og vejledt i referencehåndteringsværktøjet Zotero.


UC Viden

Få hjælp til at bruge UC Viden, opdatere din profil eller få overført dine publikationer fra tidligere ansættelser.

 

Publicering og Open Access

Få hjælp til at udarbejde en publiceringsstrategi og indkredse relevante tidsskrifter (og undgå predatory forlag og tidsskrifter).

Biblioteket assisterer også med at udgive artikler på "Arbejdspapirer", som er KP's egen publiceringsplatform med artikler, som gøres gratis tilgængelige via portalen Tidsskrift.dk.

Open Access er en måde at publicere videnskabelig litteratur, så forskningsresultater bliver frit og gratis tilgængelige for alle. Biblioteket hjælper, hvis du har spørgsmål til Open Access, APC betaling, medlemskab og rabatter mm.

 

Bibliometri og citationsanalyser

Biblioteket kan hjælpe med analyser af publikationer, citationer og impact i citationsdatabaserne Scopus og Web of Science.

 

Ophavsret

Biblioteket kan hjælpe, hvis du har spørgsmål om ansattes ophavsret til deres forskning, hvordan man beskytter sin ophavsret, hvad andre må bruge af din forskning, og hvad du må bruge i din forskning.

 

NVivo

Biblioteket kan hjælpe dig med at komme i gang med NVivo og med at bruge de mange forskellige funktioner i systemet.

 

Kontakt forskningsservice

Lene Kaad, leka@kp.dk, tlf.:  51 38 06 13
Trine Hauch Azbi, traz@kp.dk, tlf.: 51 63 26 66 

Eller basen.kp.dk