Spring hovednavigationen over
KP Bibliotek

Forskningsservice

Litteratursøgning

Vi giver dig hjælp til litteratursøgningen i alle dens faser; hvordan du udvælger kilder, gennemfører og dokumenterer, både til de enklere søgninger og de mere systematiske søgninger. Kontakt os og hør om mulighederne.

 

Biblioteket kan hjælpe med at vælge og opsætte værktøjer til review processen f.eks. Prisma Flowchart og Covidence.


Projektbibliotekar

Biblioteket tilbyder også at tilknytte en informationsspecialist til større projekter. Informationsspecialisten kan assistere gennem hele projektforløbet med:
Afgrænsning/præcisering af forskningsspørgsmål

  • Søgeord og søgeprofil
  • Afgrænsning og mindskning af bias
  • Valg af databaser og bibliotekskataloger
  • Udførsel af søgning og evaluering af søgeresultatet
  • Fremskaffelse af relevant litteratur – fuldtekst adgang og bestilling
  • Referencehåndtering
  • Opsætning af Covidence
  • Publicering

Databaser og E-tidsskrifter

Her finder du de databaser og elektroniske tidsskrifter, som biblioteket har adgang til:

 

 

Kontakt forskningsservice

Lene Kaad, leka@kp.dk, tlf.:  51 38 06 13
Trine Hauch Azbi, traz@kp.dk, tlf.: 51 63 26 66 

Eller basen.kp.dk