Gå tilbage til hovedindhold.
KP Bibliotek

Forskningsservice

Ophavsret
 

Hvad må vi?

Hvad må vi i professionshøjskolen, når det drejer sig om at anvende ophavsretligt beskyttet materiale.

Ophavsmanden har eneret til at udnytte og bestemme over sit "værk", dvs. billedet, teksten, tegningen, musikken etc. Derfor er det som udgangspunkt ikke tilladt at anvende eller kopiere andres materiale uden at indhente tilladelse fra ophavsmanden.

For at imødegå dette har professionshøjskolerne per 1. januar 2016 indgået en aftale om kopiering af ophavsretligt materiale til undervisningsbrug med Copydan. 

En aftale med VISDA supplerer kopieringsaftalen fra Copydan Tekst & Node og giver undervisningsinstitutionens
undervisere og studerende lov til at bruge isolerede (fritstående) billeder fra en lang række kilder og lade dem indgå i nye
sammenhænge.

 

 

Se også:

Læs også:

Rosenmeier, M., 2018. Ophavsret for begyndere: En bog til ikke-jurister. 4. udg., København: Jurist– og Økonomforbundets Forlag.

 


Forskerportalen

Forskerportalen henvender sig til forskere ved danske forskningsinstitutioner. Her kan du finde information om de mange juridiske og etiske spørgsmål, som har betydning for forskning.
 

Forskerportalen er udviklet af Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), som er et stående udvalg under Akademikerne, der varetager akademikernes interesser i ophavsretlige og patentretlige spørgsmål.

Kontakt forskningsservice

Lene Kaad, leka@kp.dk, tlf.:  51 38 06 13
Trine Hauch Azbi, traz@kp.dk, tlf.: 51 63 26 66 

Eller basen.kp.dk