Spring hovednavigationen over
KP Bibliotek

Opgaveskrivning

Systematisk søgning indenfor det pædagogiske og det samfundsfaglige felt

 

Her får du et forslag til, hvordan du kan søge systematisk indenfor det pædagogiske og det samfundsfaglige område.

 

Har du ikke allerede læst vores afsnit om litteratursøgning, så anbefaler vi du gør det først, da dette afsnit forudsætter du kender til nogle grundbegreber indenfor litteratursøgning.

Grundbegreberne det forudsættes, du har kendskab til i dette tilfælde er AND, OR og trunkering *.

 

For en guide til relevante databaser og tidsskrifter indenfor dit fag, henviser vi til Din fagguide.

Bloksøgning

 

En bloksøgning er en systematisk søgning der, i akademisk sammenhæng oftest vil tage udgangspunkt i en problemformulering og dens forskellige aspekter. For at illustrere hvordan det fungerer, får du her et eksempel på en problemformulering:


Hvordan kan pædagogen arbejde med kriminalitetstruede unge, så de understøttes i at opnå uddannelse eller beskæftigelse?


Problemformuleringens forskellige aspekter skal nu omsættes til blokke.

 

Der kan udledes tre aspekter af problemformuleringen, som det ses i den øverste del af skemaet nedenunder.


For hvert af de tre aspekter, skal der nu findes synonymer og beslægtede begreber. Dette er for at sikre en bredde i søgningen. Under Aspekt 1: pædagog* har vi også tilføjet støttepædagog* og socialpædagog*.

 

Aspekt 1: Aspekt 2: Aspekt 3:
pædagog* "kriminalitetstruede unge" uddannelse*
støttepædagog* "kriminelle unge" beskæftigelse*
socialpædagog* "udsatte unge" job
  ungdomskrimin* skole
    praktik
    arbejde

 

Herunder ser du en søgestreng der er skabt ud fra det overstående aspektskema, den kan bruges til at søge på problemformuleringen i biblioteksdatabasen.  


(pædagog* OR støttepædagog* OR socialpædagog*) AND ("kriminalitetstruede unge" OR "udsatte unge " OR "kriminelle unge" OR ungdomskrimin* ) AND (uddannelse* OR beskæftigelse* OR job OR skole OR praktik OR arbejde)


Du kan selv prøve at copy-paste hele søgestrengen, inklusiv parenteserne, ind i søgefeltet for at se søgeresultatet.

 

Gennemgang af søgestreng

 

Vi vil nu gennemgå og forklare de enkelte elementer i søgestrengen.

 

Hvert enkelt aspekt og dets synonymer og beslægtede begreber er samlet i hver sin parentes. Inden for parentesen er der brugt den boolske operator OR, og i enkelte tilfælde er der trunkeret med *. De enkelte aspekter, altså parenteserne, er samlet med AND imellem dem. Således kan man søge på en problemformulering med flere aspekter på phbibliotek.dk.

 

I nogle databaser vil søgestrengen se anderledes ud men grundprincippet om at inddele aspekter, tilføje synonymer til aspekterne og derefter kombinere aspekterne vil være de samme i denne form for systematiske bloksøgning.

 

Du kan med fordel dele søgningen op, så du søger på et aspekt ad gangen for at se om der kommer nogen hits, hvis ikke kan det være et tegn på, at der skal findes andre søgeord, der kan bruges til at afsøge aspektet. Efter at have søgt på hvert enkelt aspekt, kan du lave den fuldstændige søgning, hvor alle aspekter er kombineret som i den overstående søgestreng.

Søgeprotokoller

 

Når du skal i gang med en større litteratursøgning i forbindelse med en opgave eller et projekt, er det en god idé at overveje, hvordan du kan strukturere din søgning.

 

En søgeprotokol strukturerer den søgeproces - der er nødvendig - for at samle relevant viden inden for et område eller emne.
Søgeprotokollen danner samtidig grundlag for, at søgningen kan gentages (for eksempel af gruppemedlemmer) eller blive opdateret på et senere tidspunkt.


Biblioteket har udarbejdet disse helt basale søgeprotokoller.

 

Vil du vide mere?

 

Vil du vide mere om systematisk søgning inden for det pædagogiske og det samfundsfaglige område, kan du altid henvende dig på biblioteket. Er du på dit afsluttende modul/semester (fx i gang med bacheloropgaven), har du også mulighed for at bruge bibliotekets service Book-1-Bibliotekar


Derudover er her nogle forslag til videre læsning om søgning indenfor feltet:


Eskebæk Larsen, M. (2020). Skriv opgaver på læreruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik. Samfundslitteratur.


Eskebæk Larsen, M. (2020). Skriv opgaver på socialrådgiveruddannelsen : håndbog i akademisk skrivning og studieteknik. Samfundslitteratur.


Eskebæk Larsen, M., & Matthiesen, J. (2018). Skriv opgaver på pædagoguddannelsen. Samfundslitteratur.