Gå tilbage til hovedindhold.
KP Bibliotek

Opgaveskrivning

Peer review


Peer review, også kaldet fagfællebedømmelse, er en publikationsprocedure, der traditionelt benyttes for at sikre videnskabelighed og kvalitet i forskningsartikler.

Referencerne i de internationale databaser - fx. PubMed og Socindex - er som hovedregel fra tidsskrifter, der har en intern kvalitetskontrol i form af peer review.

Peer review er dog ingen garanti for artiklens videnskabelige niveau eller kvalitet. Vær derfor altid kritisk i din læsning.


Sådan tjekker du om en artikel er peer reviewed:
 

Tjek tidsskriftet
Find tidsskriftets hjemmeside - fx via Google - og tjek tidsskriftets Aims & Scope (formål og målgruppe). Her vil du straks kunne se, hvilke typer faglige og videnskabelige artikler tidsskriftet optager, og om artiklerne i tidsskriftet er peer reviewed.

 

Tjek artiklen
Hvis der står "Accepted for publication" indikerer dette at artiklen er vurderet af et videnskabeligt panel, og at artiklen dermed er peer reviewed.


Peer review- processen beskrevet
Peer review af en forskningsartikel foretages efter at en forsker har indsendt sin artikel til et tidsskrift.

Tidsskriftredaktøren sender artiklen videre til bedømmelse (peer review), typisk af 1-3 forskere indenfor samme forskningsfelt som forfatteren. 

Herefter udarbejdes en rapport, der beskriver, hvilke ændringer, der evt. skal foretages i artiklen, før den kan publiceres (medmindre den forkastes).

Når forfatteren har behandlet sin artikel i henhold til rapporten, sendes den tilbage til tidsskriftredaktøren, der evt. sender den videre til yderligere peer review.

Herefter kan artiklen publiceres i tidsskrifter, og kaldes nu en peer reviewed artikel.