Gå tilbage til hovedindhold.
KP Bibliotek

Opgaveskrivning

Kildekritik på internettet


Websider er ikke skrevet i sten
Alt indhold på nettet kan ændre sig fra den ene dag til dan anden. Vælger du at bruge indholdet fra en webside i din opgave, er det utroligt vigtigt, at du tager screenshots af de sider/ indhold, du bruger samt noterer datoen for dit besøg i din kildehenvisning. Så kan du dokumentere, hvor du har din viden fra. Er en hjemmeside først ændret, kan du ikke finde tilbage igen.

Evaluering af websider
Der findes mange forskellige tjeklister til evaluering af hjemmesider og informationer.
Her er opstillet nogle af de vigtigste kriterier:


•    Ansvar
Hvem er ansvarlig
Er der kontaktoplysninger
Hvilket domæne benyttes, fx .edu (education), .gov (government), .org (organization), .com (commercial)

•    Formål
Hvad er formålet
Hvilken type information er der tale om

•    Troværdighed
Virker siden professionel, fx er der referencer eller links, er der stave-, taste- eller grammatikfejl

•    Aktualitet
Fungerer linksne på siden
Er informationerne forældede eller aktuelle

Tjeklister er ikke altid nok!
Tjeklistemetoden er ikke ufejlbarlig.
Det er ikke altid nok kun at bruge en tjekliste til at undersøge en webside. Du kan også blive nødt til at benytte komparativ kildeanalyse, dvs. sammenligne oplysningerne med andre kilder for at vurdere kvaliteten

Du skal også være opmærksom på det faktum, at man er tilbøjelig til at foretrække informationer som understøtter egne synsvinkler.

Wikipedia
Ikke alt hvad der står på Wikipedia er korrekt og pålidelig information. Alligevel kan Wikipedia være et fint sted at orientere sig i et emne.

Det er dog vigtigt at være meget kritisk mht. Wikipedia – alle kan skrive og rette i artiklerne så forfatteren er ikke altid identificerbar. Af den grund er det vigtigt at gøre sig nogle tanker om, hvad det er informationerne skal bruges til, og om man kan finde disse informationer andre steder. Ligeledes er det vigtigt at være opmærksom på at indholdet kan være ”farvet” af forfatterens egne holdninger.

Derfor anbefales det ikke at bruge Wikipedia som kilde i andre afsnit end indledningen, hvor du sætter scenen for din opgave. Men spørg altid din vejleder!


Husk:
•    Brug Wikipedia med omtanke og stol ikke blindt på oplysningerne.
•    Dobbelttjek oplysningerne i andre kilder.
•    Brug referencerne. Det er
altid en god idé at gå til den primære kilde.