Spring hovednavigationen over
KP Bibliotek

Servicedeklaration

Servicedeklaration for KP Bibliotek

                                                                                              

 

Servicedeklarationen er gældende for udlån og andre services til studerende og ansatte i Københavns Professionshøjskole, eksterne brugere og institutioner.

Københavns Professionshøjskoles Bibliotek er et lovbibliotek i henhold til biblioteksloven §13 stk.2 og betjener såvel personlige som institutionelle eksterne brugere.

Biblioteket består af 6 biblioteksafdelinger. Alle afdelinger betjener såvel Københavns Professionshøjskoles studerende og ansatte som eksterne brugere.
Det er bibliotekets primære formål at betjene Københavns Professionshøjskoles studerende og ansatte.
Derudover er der indgået en samarbejdsaftale mellem biblioteket og UC Diakonissestiftelsen Sygeplejerskeuddannelsen.
For eksterne brugere vil der være begrænset adgang til services og ressourcer.

 

Københavns Professionshøjskoles studerende, ansatte og brugere omfattet af anden aftale
For studerende, ansatte og brugere omfattet af anden aftale gælder den service og de låneregler, som fremgår af bibliotekets hjemmeside. Biblioteket ekspederer materialer bestilt gennem Bibliotek.dk og hjemtager materialer fra andre biblioteker til studerende og ansatte. 

 

Eksterne brugere
Personlige eksterne brugere defineres som enkeltstående privatpersoner, som ønsker at låne materialer fra bibliotekets samlinger eller ønsker at anvende bibliotekets ressourcer på stedet.

Personlige eksterne brugere kan oprettes som lånere på en af bibliotekets afdelinger.
Låneroprettelse sker ved forevisning af sundhedskort (sygesikringsbevis) hvor låneren tildeles en pinkode, som låneren herefter selv kan ændre. Ved låneroprettelsen vælges en af bibliotekets afdelinger som primært afhentningssted for bestilte eller reserverede materialer.
Personlige eksterne brugere kan låne og reservere materialer fra bibliotekets samlinger, undtaget enkelte materialetyper, som kun kan benyttes på stedet.
Elektroniske ressourcer kan anvendes på stedet. Der gives ikke fjernadgang for personlige eksterne brugere.
Biblioteket ekspederer ikke materialer bestilt gennem Bibliotek.dk og hjemtager ikke materialer fra andre biblioteker til personlige eksterne brugere.

 

Regler for lån og gebyrer kan læses i bibliotekets låneregler på hjemmesiden.

 

Eksterne institutioner
Institutionelle lånere defineres som andre biblioteker, der indgår i det nationale lånesamarbejde.
Forespørgsler om lån fra bibliotekets materialer rettes gennem elektroniske kanaler, email, telefon eller brev. Biblioteket ekspederer sædvanligvis alle henvendelser om lån fra udlånssamlingen, dog kan der forekomme særlige undtagelser på periodisk efterspurgt materiale eller samlinger som er forbeholdt Københavns Professionshøjskoles studerende, ansatte eller aftalepartnere. Kan en bestilling ikke imødekommes, gives der besked herom.

Lånetiden for materialer er 42 dage og der kan fornyes op til 180 dage. Det er muligt at forespørge en forlængelse af lånetiden via eget bibliotekssystem eller via mail til bibliotek@kp.dk. Der opkræves ikke bøde ved overskridelse af lånetiden. Bortkommet eller ødelagt materiale skal erstattes.

Bestillinger ekspederes sædvanligvis indenfor 4 arbejdsdage, i ferieperioder kan der dog gå længere tid. Se hjemmesiden for ferie- og lukkedage. Bestillinger sendes med den nationale kørselsordning.

 

 

Kontakt: bibliotek@kp.dk