Gå tilbage til hovedindhold.
KP Bibliotek

For ansatte

Publicering
Biblioteket tilbyder vejledning i forbindelse med publicering. Du kan få hjælp til at udarbejde en publiceringsstrategi og indkredse relevante tidsskrifter, vejledning i forbindelse med ophavsret og open access, tips til hvordan du undgår predatory forlag og tidsskrifter etc.

 

Start publicering nu
Sitet har til formål at inspirere især nystartede forskere til at tænke strategisk om publicering.

Sitet giver input til, hvordan man kan lægge en strategi for, hvor man skal publicere, hvordan man skal gøre det, og hvordan man bedst synliggør og måler sin forskning.

Publicering er en naturlig og indbygget del af enhver forskningsproces. Er du nystartet forsker kan du finde inspiration til de mere formelle dele af publiceringsprocessen.

PhD on Track

Portal om afsøgning af et fagområde, referencestyring, deling og publicering af forskning samt evaluering og rankering.

Portalen er opdelt i tre moduler:

  • Review and discover
  • Share and publish
  • Evaluation and ranking

 

Open Access
Open Access er en måde at publicere videnskabelig litteratur, så forskningsresultater bliver frit og gratis tilgængelige for alle.

Biblioteket assisterer, hvis du har spørgsmål til Open Access publicering, APC betaling, medlemskab og rabatter mm.
 

Fra 2021 til og med 2024 har danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner heriblandt KP indgået en fireårig aftale med Elsevier om umiddelbar og gratis Open Access publicering til forlagets endelige version, når forfatteren er corresponding author affilieret med en institution, der er omfattet af aftalen. Læs mere her: Elsevier aftale og/eller spørg os om, hvordan du kan udnytte den aftale.

Læs nærmere her: Open access aftale med Elsevier

Aftalen med Wiley er den anden af sin art i Danmark, der lig aftalen indgået med Elsevier i 2021 sikrer fuld læseadgang til Wileys tidsskrifter og gratis og umiddelbar adgang (Open Access) for hele verdenen til de artikler, der bliver udgivet af forskere på de institutioner, der er omfattet af aftalen. Aftalen gælder i årene 2022-2025

Læs nærmere her: Open access aftale med Wiley

 

 

 

Kontakt forskningsservice: enten ved at skrive en mail til: biblioteket-forskningsservice@kp.dk eller ring/skriv til:

Lene Kaad, leka@kp.dk, tlf.:  51 38 06 13
Trine Hauch Azbi, traz@kp.dk, tlf.: 51 63 26 66