Spring hovednavigationen over
KP Bibliotek

Tværprofessionelt samarbejde

Databaser

For alle databasers vedkommende gælder det, at man skal tilgå dem via bibliotekets hjemmeside. Når man sidder på Københavns Professionshøjskoles adresser er der direkte adgang til baserne. Hjemmefra skal man logge på med WAYF. 

Læs om adgang hjemmefra


KP-biblioteket har fire databaser, der er flerfaglige (Academic Search Premier, Idunn, Scopus, Web of Science). Men man kan søge litteratur om tværfaglighed i samtlige databaser, biblioteket stiller til rådighed, dvs. også i Cinahl Complete, ERIC m.fl.

Eksempler på søgeord

 

Eksempler på norske søgeord: 
tverrfaglig*, tverrprofesjon*, tverrsektor*, tverrvitenskapelig*
samarbeid*

Eksempler på svenske søgeord: 
tvärfacklig*, tvärprofession*, tvärsektoriel*, tvärvetenskaplig*, 
samarbet*

Eksemplar på engelske søgeord:
interprofessional*, interdisciplinar*, cross-disciplinar*, multidisciplinar*, intersectorial*
collaboration, cooperation, teamwork
 

Søgning på norsk og dansk samtidig:
Idunn er en norsk database. Søgesproget er derfor sædvnligvis norsk. Der ligger dog også mange dansk-, svensk- og engelsksprogede artikler, hvorfor det er en god ide at søge på dansk og engelsk også. Det er en god ide at benytte ? i søgeord for derved at søge både på norsk og dansk, f.eks. vil samarbe?d* søge på både samarbejde og samarbeid samt sammensatte ord, der starter med samarbejde*